loading

BioCorpo to polski producent suplementów diety. Produkcja kontraktowa jest naszą codziennością. Wieloletnie doświadczenie w produkcji kontraktowej pozwala nam na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Odpowiadamy za jakość produktu przez cały okres jego ważności.

SUPLEMENTY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

SUPLEMENTY DIETY DLA ZWIERZĄT – produkcja suplementów dla zwierząt to nasza pasja. Możemy dla Państwa wyprodukować wysokiej jakości mieszanki paszowe dla psów, kotów i wszystkich pozostałych zwierząt zgodnie z zapotrzebowaniem. Oferujemy kompleksową usługę, od opracowania receptury po wprowadzenie na rynek bezpiecznego, przebadanego produktu. Proponujemy produkcję suplementów diety dla zwierząt w postaci tabletek, kapsułek miękkich (w tym kapsułki twist off), kapsułek twardych, płynów oraz w postaci proszku.

 Posiadamy nadany numer alfa nadany przez Główny Inspektorat Weterynarii: α-PL 14654503p.                                                                                                   Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z naszą ofertą produkcji kontraktowej dla zwierząt.


PROBIOTYKI DLA ZWIERZĄT – oferujemy produkcję kontraktową probiotyków dla zwierząt. Nasze receptury oparte są na surowcach przeznaczonych dla zwierząt, zapewniając czworonogom bezpieczeństwo. Szczepy probiotyczne, które proponujemy do receptur produkowane są w technologii mikrokapsułkowania. Probiotyki wspierają równowagę flory bakteryjnej układu pokarmowego, przyśpieszają rekonwalescencję czworonogów po zabiegach i infekcjach.

O TECHNOLOGII MIKROENKAPSULACJI:

MIKROENKAPSULACJA szczepów w fermentowanym białku drożdżowym będącym materiałem paszowym jest unikatową technologią hodowli bakterii fermentacji mlekowej w podłożu półstałym (z dużą zawartością suchej materii) oraz ich suszenia i mikrokapsułkowania w procesie suszenia rozpyłowego. Uzyskuje się w ten sposób produkt o wysokiej stabilności i odporności na warunki przechowywania.

Pominięcie procesu separacji biomasy pozwala uzyskać produkt zawierający poza komórkami bakteryjnymi metabolity komórkowe, których obecność poprawia skuteczność działania produktów.

Przeprowadzone dotąd prace pozwoliły opracować „matrycę technologiczną” wdrażania produkcji nowych szczepów. Obejmuje ona optymalizację składu podłoża i nośnika do suszenia, tworzących mikrokapsułkę oraz kompleksowych parametrów hodowli i suszenia rozpyłowego produktu.

Technologia produkcji mikrokapsułkowanych probiotyków ma unikatowy charakter, z uwagi na połączenie w jednym produkcie: PREbiotyku, PRObiotyku, POSTbiotyku, oraz ochrony zapewnianej przez otoczkę polisacharydowo-lipidowo-proteinową. 

Funkcję prebiotyczną pełnią oligosacharydy tworzące częściowo matrycę kapsułki i jej powłokę. Z jednej strony pełnią one funkcję technologiczną i ochronną wobec biomasy bakteryjnej, a z drugiej, po podaniu preparatu, stanowią one naturalne źródło węgla i innych substancji odżywczych dla bakterii.

Jako probiotyk wykorzystywana jest biomasa komórek bakterii namnażanych w unikatowym procesie, na podłożu półstałym, z wykorzystaniem zabiegów adaptacyjnych (szoku termicznego i osmotycznego), które aktywują naturalne mechanizmy odpornościowe komórek. Dzięki temu, w połączeniu z działaniem ochronnym kapsułki, biomasa bakteryjna uzyskuje dobrą stabilność w procesie konfekcjonowania i przechowywania preparatu.

Jednocześnie w skład kapsułki wchodzą wszystkie naturalne substancje stosowane do namnażania biomasy oraz wytworzone przez bakterie metabolity – tzw. postbiotyki. Są to substancje aktywne, przede wszystkim działające jako molekuły sygnałowe, w tym np. cytokiny aktywujące syntezę białek połączeń ścisłych jelita, odpowiedzialnych za szczelność jelit, czy też aktywujące system immunologiczny.

Preparaty są standaryzowane pod względem liczebności bakterii, a wszystkie szczepy namnażane są osobno, w niezależnym procesie i w wypadku preparatów wieloszczepowych łączone dopiero w gotowym produkcie.

Dzięki obecności substancji o charakterze postbiotyków, organizm wykrywa preparat natychmiast po podaniu i już wówczas zaczyna się działanie preparatu – nie jest wymagany czas aktywacji, jak ma to miejsce w wypadku typowych preparatów, zawierających jedynie biomasę. Niezależnie biomasa bakteryjna jest zawarta w preparacie i dodatkowo preparat działa jak wszystkie inne. Przewagą jest jednak stałą, wysoka zawartość metabolitów wytworzonych w trakcie ściśle kontrolowanego procesu, w optymalnych warunkach podłoża i dostępności składniki w odżywczych dla bakterii. Metabolity te nie zawsze z jednakową wydajnością są wytwarzane przez bakterie aktywowane dopiero po podaniu, w warunkach przewodu pokarmowego, gdzie narażone są na liczne stresy środowiskowe oraz konkurencję ze strony innych mikroorganizmów. W zależności od warunków w jakie trafiają w jelicie, obecności różnych składników diety, czas aktywacji i jej intensywność bywają różne. W naszym wypadku jesteśmy pewni, że preparat będzie rozpoznany natychmiast i zostaną zachowane odpowiednie proporcje między poszczególnymi szczepami baterii. Jednocześnie organizm – komórki jelita itp. rozpoznając pewne substancje, podobnie jak mikrobiom jelitowy bytujący w jelitach dotychczas, odbiera od razu sygnał, iż ma do czynienia z dużą populacją pewnych bakterii (szczepu podanego jako probiotyk), co również jest nie bez znaczenia w kontekście zjawiska tzw. Quorum sensing, czyli komunikacji bakterii. Z tego względu działanie preparatu probiotycznego jest zintensyfikowane i wspomagane.

Mikrokapsułki wytwarzane w jednoetapowym procesie są wyjątkowo małe, szczelne i posiadają regularne kształty kuliste. Jednocześnie drobiny preparatu, będące kulistymi kapsułkami skutecznie chronią swoją zawartość przed oddziaływaniem tlenu atmosferycznego oraz wilgoci, na które preparaty probiotyczne, a zwłaszcza postać liofilizowana proszku o porowatej, nieregularnej strukturze, są wyjątkowo wrażliwe. Ta unikatowa właściwość pozwala również uzyskać na bazie materiału stabilną zawiesinę, która łatwo daje się dozować za pomocą pompek lub pipet. Mieszanina nie rozwarstwia się, ani nie osiada z biegiem czasu przechowywania preparatu, a dozowana dawka probiotyku i substancji towarzyszących jest zawsze precyzyjnie odmierzoną i taka sama. Nie zachodzi również proces „samo-rozsortowania” w produktach sypkich o szerokim rozkładzie frakcji, wynikającym ze zróżnicowanego jakościowo składu, co ułatwia konfekcjonowanie preparatów na bazie tego surowca.

Dostawca (Certyfikowany GMP+ i FAMI-QS ) od kilku lat prowadzi intensywne badania we współpracy z jednostkami naukowymi nad zastosowaniem bioproduktów w procesach hodowli – żywienia i bioasekuracji zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących (tzw. ang. pets).